Inovační voucher 2016

Naše společnost letos získala dotaci z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého

kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 2 – Regionální inovační program na projekt s názvem:

„Optimalizace chlazení obalového skla na odstávkové desce“.

 

Termín realizace:  10/2016 – 04/2017

 

Posted in Uncategorised.