Vyloučení zodpovědnosti

Adresa:

T&T, Turnov s.r.o.
Přepeřská 1302
51101 Turnov
Czech Republic

Zastoupení:

Rolf Themann

Kontakt:

Tel.: +420 484 803 001
Fax: +420 484 803 015
E-Mail: info@tandt.cz

Registrace:

Firma je registrována v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34752

IČO a DIČ:

IČO: 03849040 / DIČ: CZ03849040

Zodpovědná osoba:

Rolf Themann, MBA
Přepeřská 1302
51101 Turnov

Odmítnutí odpovědnosti:

Obsah webových stránek T&T, Turnov s.r.o. je pravidelně monitorován a aktualizován, nicméně přesnost ani kompletnost stránek nelze zaručit. Firma se zříká odpovědnosti za obsah odkazů („Link“), které mohou z této webové stránky přímo či nepřímo vést.
Obsah a struktura webových stránek T&T, Turnov je chráněna autorskými právy. Autorské právo chrání loga, obchodní známky, informace, obrázky, fotografie a další data webových stránek T&T, Turnov s.r.o. Všechny vyjmenované položky není dovoleno kopírovat ani jinak užívat bez písemného oprávnění.

Odkaz webových stránek třetích osob na webové stránky T&T, Turnov s.r.o. je povolen pouze tehdy, pokud odkazuje na domovskou stránku a nenarušuje duševní vlastnictví T&T, Turnov s.r.o. Přímý odkaz na jinou než domovskou webovou stránku T&T, Turnov s.r.o. není povolen.